OPŁATY

Akademia WSEI od 2007 roku kształci na kierunku Pielęgniarstwo zarówno w języku polskim, jak i angielskim.
Wykształciliśmy już ponad 5 tys. pielęgniarek i pielęgniarzy.

Opłata rekrutacyjna – jest bezzwrotną, jednorazową opłatą administracyjną, niezależną od kierunku, poziomu ani trybu studiów. Stanowi warunek przyjęcia dokumentów na studia.

Opłata roczna – to możliwość wniesienia opłaty za okres jednego roku akademickiego. Przy wpłacie za cały rok z góry, należy odliczyć 5% bonifikaty.

Opłata semestralna – to możliwość wniesienia opłaty za okres jednego semestru nauki w ramach standardowego programu studiów. .

Opłata ratalna
– to możliwość wniesienia opłaty w dziesięciu ratach. Przy rozłożeniu czesnego na raty, doliczana jest opłata w wysokości 100 zł za semestr.

CENNIK - DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH KSZTAŁCENIE W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024 W FILII W WARSZAWIE

CENNIK - DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH KSZTAŁCENIE W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 W FILII W WARSZAWIE

Rekrutacja na studia – etapy

  1. Wypełnienie ANKIETY oraz złożenie skanów wszystkich wymaganych dokumentów przy pomocy systemu rekrutacji internetowej: 
    https://dziekanat.wsei.lublin.pl/Rekrutacja/Rejestracja
  2. Złożenie DOKUMENTÓW rekrutacyjnych w oryginale, podpisanie ANKIETY oraz UMOWY o kształceniu, w wyznaczonym terminie siedzibie Filii w Warszawie.

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z Biurem Obsługi Studenta:
Nr telefonu+48 502 616 408

Mail: rekrutacja.warszawa@wsei.eu