O UCZELNI

Nasza uczelnia w liczbach

Lubelska Akademia WSEI to niepubliczna uczelnia otwarta nie tylko na wdrażanie nowoczesnych, innowacyjnych programów kształcenia, ale również nie boi się wyzwań i chętnie tworzy nowości w sferze kształcenia dyplomowego, podyplomowego oraz organizacji pracy.

To co szczególnie wyróżnia Uczelnię w skali kraju, to współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym realizowana na wielu płaszczyznach. Jako Władze Uczelni poprzez kooperację z przedsiębiorstwami, szpitalami, instytucjami administracji publicznej i innymi podmiotami skutecznie i efektywnie możemy analizować potrzeby pracodawców i wdrażać ich wnioski i uwagi do procesu kształcenia.

Życzymy Wam dokonania satysfakcjonujących wyborów i wyrażam nadzieję, że od nowego roku akademickiego 2022/2023 będziecie studentami Lubelskiej Akademii WSEI. 

LAT ISTNIENIA

1

ABSOLWENTÓW

1 +

STUDENTÓW I SŁUCHACZY

1 +

POZYSKANE DOFINANSOWANIE DLA PROJEKTÓW

1 mln zł

Nasze mocne strony

KURSY

WSPARCIE

POTĘŻNY PROGRAM NAUCZANIA

NIETUZINKOWI WYKŁADOWCY

Nasi partnerzy